Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. ” REVISAR-SE O OPRIMIR”. IDENTIFICAM ELS PREJUDICIS

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  

 ODS 4, Educació de qualitat ODS 10 Reducció de desigualtats
Descripció
Es tracta d’un taller per visibilitzar i sensibilitzar envers les discriminacions i prejudicis que tenim instaurats.
Objectius
Actuar de manera oberta i respectuosa en relació a la diversitat cultural per mitjà de l’anàlisi crítica i el rebuig de prejudicis, estereotips i de qualsevol tipus de discriminació, amb la finalitat d’esdevenir persones compromeses i responsables en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social.

Continguts
Conceptes:
Conceptes a treballar: estereotips i prejudicis, situacions de discriminació, dominació i violència per motiu d’origen o pertinença
Procediments:

Actituds:
Actituds i valors a potenciar: Esdevenir persones obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen o pertinença.
Metodologia
Abans:
No es requereix cap pauta metodològica específica abans de la sessió.Durant:
Es planteja una activitat amb l’alumnat en la què, després de visionar un contingut audiovisual, es reflexionarà sobre com eradicar conductes discriminatòries a través de la pràctica de l’antiracisme.
Després:
Es proposa que una vegada realitzada la sessió, es pugui treballar a l'aula situacions viscudes per l’alumnat on puguin identificar vivències de discriminació
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector amb audio
Observacions