Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. CLOWNMUNICACIÓ: APRÈN A XERRAR EN PÚBLIC A TRAVÉS DEL CLOWN

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Vanesa Rivero (Vanesa RiSe)   

  Objetiu 4: Educació de qualitat
Descripció
Aquest taller pràctic a través de tècniques teatrals i clown té com a finalitat, que les persones assistents desenvolupin la seva comunicació no verbal, expressió corporal i comunicació verbal alhora que identifiquem emocions i sentiments, per tal de millorar la comunicació en totes les seves dimensions i perdre la por de parlar en públic
Objectius

- Millorar la comunicació entre les persones del grup i professorat.
- Identificar i compartir sentiments i emocions.
- Fomentar l'autoconfiança i l’autoestima a través del joc i l’humor.
- Aprendre a riure’s d’un/a mateix/a com a fortalesa personal.
- Desenvolupar el sentit de l’humor.
- Oferir eines per facilitar la comunicació en la vida quotidiana, acadèmica i professional.


Continguts
Conceptes:

1. Sentiments i emocions bàsiques.
2. Comunicació no verbal i verbal.
3. Consciència corporal.
3. Sentit de l’humor.
4. Teatre i clown com eina pedagògica

Procediments:

Actituds:

1. Autoestima.
2. Autoconfiança.
3. Empatia.
4. Escolta i respecte cap a les altres persones
Metodologia
Abans:

- Parlar amb el professorat si existeixen característiques especials d’algunes de les persones que formen el grup, per tal de adaptar les dinàmiques del taller.

- Parlar sobre les relacions interpersonals del grup.

- Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista.


Durant:
- Respetar l’aprenentatge i ritme de cada persona: atenció individualitzada.

- Motivació i reforç positiu.

- Cercle de les sensacions: després de cada dinàmica teatral, s’obrirà
un cercle a on les persones podran comunicar sensacions i emocions sobre el viscut en les dinàmiques.

Després:

- Parlar i valorar la sessió amb el professorat .
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Biombo i disfressesEquip música
Observacions
- Sempre que sigui possible, s’aconsella realitzar les dues sessions seguides per a la millora del objectius. - La metodologia s'adaptarà a les edats.