Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. ART CONTEMPORANI I EMOCIONS

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
EI3
EI4
EI5
Responsable/s
Sandra Rodríguez Barberan  

 Salut i benestar emocional (3). Educació de qualitat (4) Igualtat de gènere (5). Producció i consum responsables (12)
Descripció
DESCRIPCIÓ del taller:

Justificació:


L’art, la creació i la lliure expressió conformen, al nostre entendre, l’essència de l’ésser humà. Com ja hem escrit en altres passatges, el jugar de la infància és l’esdevenir poètic de l’ésser. L’espai de la imaginació és un espai de creativitat i llibertat que permet al fillet o a la filleta desplegar anhels, pors, contradiccions, patiment i conflictes...de la mateixa manera, també la música, el moviment, el dibuix, la pintura, l’experimentació amb textures i tot el que abraça les àrees que tenen a veure amb l’expressió i la construcció simbòlica i imaginària són ancoratges que afavoreixen el benestar psicològic. A través de la creativitat i la interacció amb els altres, l’infant interpreta i construeix el món, i recíprocament, també es construeix a sí mateix. Si a l’infant no el paralitzen les paraules adultes, si l’entorn li permet desplegar allò que des de l’ intimitat és expressable a l’exterior, l’infant creixerà incorporant la creativitat com a recurs i com a realització...
A més a més, l’infant és capaç de connectar amb nous llenguatges, amb l’art i les estètiques que conviuen l’època que li ha tocat viure d’una manera més autèntica, sense prejudicis ideològics o estètics. L’art no figuratiu és també un llenguatge abastable, on subjecte i objecte entren en interacció, on els rols són molt sovint intercanviables. Els nens i nenes poden ser observadors i creadors al mateix temps si se’ls brinda l’espai i l’escolta adequats, si se’l convida a participar.
La inspiració del taller té els seus sediments en la psicologia psicoanalítica, especialment en les teories i la pràctica de D. Winnicott, i en experiències tan motivadores com interessants de l’escola activa de Reggio Emilia o el projecte d’art i moviment de Segni Mossi a Itàlia.

TALLER Inf.1 I Inf.2: EL COLOR DE LES ESTACIONS

-Exploració dels cromatismes de les estacions a través del conte de l’eruga viatgera, que experimentant amb diferents textures anirà descobrint el món, a la vegada que també ho faran els infants amb la seva participació i interacció amb totes les sorpreses que aniran apareixent.
-Moviment corporal espontani amb diferents elements fets amb paper de seda, acompanyat d’una música en directe. Per exemple, si ens trobem a la tardor, jugar amb un terra ple de fulles d’arbre de paper de seda de diferents matisos de marró.
-Creació col·lectiva d’un mural amb els colors que hem treballat al conte.


TALLER EI.3, EI.4 I EI.5:

OPCIÓ A: COLOR I FORMA
-Conte sobre tres artistes contemporanis que treballen des de l’exploració del color i la forma: V. Kandinsky, M. Rothko i Sonia Delaunay.
- Projecció d’obres dels tres artistes anteriors.
-Exploració de les sensacions, sentiments i pensaments que despleguen en els infants les obres en sí i els seus colors i formes: s’obra la paraula al grup.
-Vivència del color i la forma a través del moviment:
> Creació de grups: un grup entrarà en un espai escènic ple de teles de diferents colors i els altres seran el públic. En el grup que “actua”, cada infant elegirà una tela i, acompanyats d’una música, es mouran lliurement per l’espai, creant una dansa espontània de colors.
-Per finalitzar el taller, convidarem els infants a crear la seva pròpia obra d’art, a partir de tot el que haurem explorat.

OPCIÓ B: L’ESCULTURA: MOVIMENT I EQUILIBRI
-Aproximació al paper de les textures, el moviment i l’equilibri en l’art contemporani a partir d’obres de K. Attia, A. Calder i Núria Teruel.
-Exploració de les sensacions, sentiments i pensaments que despleguen en els infants les diferents obres. S’obra la paraula al grup.
-Exploració de diferents elements presents en les obres (fil ferro, paper, fusta, palla...).
-Vivència dels diferents materials a través del moviment: una de les talleristes anirà explorant les qualitats de cada material, mentre l’altra farà present aquesta qualitat a través del moviment corporal i convidarà a tot el grup a realitzar també el moviment. Per exemple: el fil ferro es pot flexionar i podem integrar aquesta qualitat a través del moviment, inclinant-nos amb l’esquena cap a un costat. Treballarem amb cintes de colors el moviment i les formes d'escultures dinàmiques amb música.
-Per a finalitzar el taller, convidarem als infants a crear la seva pròpia obra d’art i, a partir de cada obra individual, en crearem una de col·lectiva.
Objectius
OBJECTIUS GENERALS:
-Promoure i proporcionar a les filletes i els fillets eines d’aproximació al món de l’art actual des d’una mirada sensorial, experimental i emocional.
OBJECTIUS ESPECI´FICS:
-Aproximar-nos al llenguatge artístic en general, i específicament a l’art no figuratiu.
-Explorar materials, colors i formes com a elements constructius.
-Crear i comunicar-se en un ambient de seguretat emocional i de llibertat.
-Explorar sensacions, emocions, sentiments i idees a través de les estètiques contemporànies.
-Introduir-nos a l’obra d’alguns/es artistes pla`stics/ques contemporanis (tallers EI.3, EI.4 i EI.5).Continguts
Conceptes:
Inf. 1 i Inf. 2: EL COLOR DE LES ESTACIONS
- L'exploracio´ de la paleta croma`tica: dia`leg entre colors - El moviment com a expressió´ artística - Els diferents colors de la mu´sica - Una construcció´ visual col·lectiva- El món dels sentits i de les textures.
- Amb el conjunt de les propostes ens marquem com a objectiu explorar les sensacions, emocions i records que ens poden despertar les estacions de l'any, vivenciant algun dels seus elements a trave´s del cos: movent-nos com el vent, caient com la pluja...

P3, P4 i P5
OPCIO´ A: COLOR I FORMA -El color i la forma. -L’art com a mitja` d’introspeccio´. -El color com a mitja` d’expressio´ del mo´n emocional. -Dia`legs amb les obres d’art de V. Kandinsky, M. Rothko i Sonia Delaunay.

OPCIO´ B: L’ESCULTURA: MOVIMENT I EQUILIBRI -El tacte i les textures; el moviment i l’equilibri dels materials. -El paper dels materials quotidians en l’art contemporani. -L’art com a mitja` de reivindicació social.
-Dia`legs amb les obres d’art d’ A. Calder, Nu´ria Teruel i K. Attia.Procediments:

Actituds:
- Sensibilitat i creativitat.
Metodologia
Abans:
-Entrevista telefo`nica amb el/la mestra on s’explica a veu en que` consistira` el taller i es demana per les caracteri´stiques i motivacions del grup-classe. -Enviament per correu electro`nic d’un dossier explicatiu del taller.
Durant:
-Taller conjunt de construccio´ d’experie`ncies plàstiques i dinàmiques musicals i de moviment.
Després:
-Petita exposicio´ a l’aula de les obres creades.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Aquarel·lesAquarel·les
Cartrons reciclatsCartrons reciclats
Aparell músicaAparell música
FotografiesFotografies
Material plàstica, etc...Material plàstica
Observacions
- En tota activitat pedagògica s'adequara el llenguatge al nivell del grup. - Alguns dies abans de l'activitat us farem arribar via email un dossier explicatiu de la sessió. Considerem important fer-li una lectura per part dels responsables del grup, ja que s'especifica la preparació de l'aula, el material necessari, el desenvolupament de l'activitat i la temàtica segons cada nivell.