Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. ALERTA, CORSARIS! VISITAM EL CASTELL DE SANT NICOLAU

Sessions: 1
Lloc: Castell de Sant Nicolau
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

  nº4. Educació de qualitat
Descripció
Visita comentada a la Torre de Sant Nicolau, per tal de descobrir quan és va
construir, perquè i la seva història fins el dia d’avui. La visita inclou pujar a la
terrassa artillera de l’edifici. Durant la visita parlarem dels corsaris menorquins,
i destacarem la figura del capità ciutadellenc Miquel Soliveras.
Objectius
Apropar-nos a la història de l'illa i especialment a la de Ciutadellla.
Conèixer la Torre de Sant Nicolau i la seva història.
Conèixer a grans trets els conflictes del Mediterrani durant els segles
XVI-XIX.
Parlar de l’època britànica i de la defensa costanera de l’illa.
Conèixer l’arquitectura militar defensiva.
Parlar del corsaris.
Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
Potenciar la conscienciació patrimonial.
Entendre que el Castell de Sant Nicolau forma part de la vida i del teixit
urbà de la ciutat.


Continguts
Conceptes:
? El Castell de Sant Nicolau: arquitectura i funcions.
? La història del Castell de Sant Nicolau.
? Les torres de defensa costanera.
? Els corsaris.
? La conflictivitat en el Mediterrani entre els segles XVI-XIX.
? L’època moderna a Menorca i les dominacions.
? Parts de la Torre de Sant Nicolau.
? Menorca com a cruïlla de cultures.

Procediments:

Actituds:
? La conscienciació patrimonial.
? L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
? El museu com un espai viu, de tots, lúdic i d’aprenentatge.
? Les sinergies entre l’alumnat, el museu i el professorat.
? El museu com a institució defensora del patrimoni i que custodia els
béns patrimonials del municipi.
? El llegat dels nostres avantpassats i la importància de la seva
conservació.
Metodologia
Abans:
No cal fer cap feina prèvia
Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió que es farà al
Castell de Sant Nicolau, punt de trobada amb la guia.
La visita constarà de diferents parts:
? Presentació de la guia.
? Visita guiada al Castell de Sant Nicolau i pujada a la torre
artillera de l’edifici
? Treball de consolidació dels conceptes apresos

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
Observacions
El taller pot tenir una durada màxima d'una hora i mitja.