Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. NOVES EINES DE RECERCA DE FEINA I PREPARACIÓ PER A L'ENTREVISTA DE TREBALL

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 3, 4 i 8
Descripció
El taller vol ensenyar la millor manera de començar el procés de recerca de feina. Passos previs, per on començar, seguiment, entrevista, etc
Objectius
-Conèixer la importància de preparar la recerca de feina.
-Eines principals (currículum i altres modalitats).
-On cercar feina. Noves tècniques de recerca.
-Coneixements imprescindibles per afrontar la primera entrevista.


Continguts
Conceptes:
-Currículum. Com fer-lo? Només eines per fer-lo.
-Treballar i incidir en els punts febles i en els forts.
-Noves xarxes de recerca de feina.
-Entrevistes. Presencials o per vídeo trucada.Procediments:

Actituds:
-Confiança
-Autoconeixement
-Proactivitat
-Iniciativa
-Automotivació
Metodologia
Abans:
Informar a l'alumnat sobre que és la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, i les seves funcions.
Durant:
1a sessió:
Conèixer les eines principals per Apoder accedir al mercat laboral.
Tasques a realitzar abans de l'entrevista.
Noves xarxes de recerca de feina. Linkedin, Facebook...

2a sessió:
Entrevista de treball.
Punts fonamentals a tenir en compte.

Després:
Seguir treballant aspectes sobre l'autoconeixement, la motivació, etc. Millorar coneixements sobre les xarxes socials com a eina de feina.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Portàtil, internet, projector
Observacions