Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. PROGRAMA D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Sessions: 7
Lloc: Piscina Municipal Coberta Tita Llorens
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Servei Municipal d Esports  

 - ODS número 3.-Salut i Benestar - ODS número 4 .-Educació de qualitat - ODS número 5.- Igualtat de genere
Descripció
-Realitzar un total de 7 sessions per grup, d’activitats aquàtiques a la Piscina Municipal Coberta "Tita LLorens" amb monitoratge especialitzat.

-Cada centre escolar tindrà subvencionats dos grups de primària amb monitoratge de natació que dirigirà la sessió.
Objectius
- Afavorir que l'alumnat pugui practicar l’activitat aquàtica amb tots els beneficis que aquesta aporta.

- Permetre que una bona part de l'alumnat coneguin les instal·lacions de la piscina municipal coberta.


Continguts
Conceptes:
Conceptes que es treballaran:

- Els principis hidrodinàmics (flotació, respiració , propulsió,...).
- Les habilitats aquàtiques (girs, salts...).
- Tècnica dels estils de natació.
- Coneixement d'altres modalitats d'activitats aquàtiques.


Procediments:

Actituds:
- Acceptació del propi cos, autoestima.
- Col·laboració i treball en equip.
Metodologia
Abans:
El professorat ha de fer una feina a l'aula, explicant a l'alumnat en què consistirà l’activitat a la Piscina Municipal.


Durant:
El monitoratge de piscina serà el responsable de preparar, dirigir i controlar l’activitat.

Després:
Després de la sessió: el professorat revisa l’activitat i valora com ha funcionat, tant en l'àmbit de les sensacions de l'alumnat, l'àmbit de l'organització i del desenvolupament de les sessions.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material aquàtic propi de piscina. 
 Banyador, xancles, ulleres i barret de natació
Observacions
-El calendari i horaris hauran de ser els matins, dins horari piscina, d’acord amb la disponibilitat d'instal·lació i monitor. -El calendari i horaris els fixarà el Servei d'Esports juntament a la gerència de la Piscina Municipal. Per aquests motiu, una vegada rebudes totes les peticions, es revisaran i es planificaran. -El programa ofereix 14 sessions per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula (2 grups). -Amb el grup haurà de venir el professorat d’Educació Física que haurà de participar activament en l’ execució de la sessió. -Sols es subvencionarà una experta per grup. En cas de voler una altra monitora, el centre escolar haurà de pagar l’import corresponent que estigui aprovat. -En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per a la resta de centres que hi estiguin interessats. La gestió d’aquestes hores sobrants es farà des del Servei d'Esports, un cop rebudes totes les peticions.