Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. CERÀMICA I OSSOS! ENS AJUDAU A CLASSIFICAR?

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santissim ,2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº 4. Educació de qualitat
Descripció
El taller vol apropar l’alumnat a la disciplina arqueològica, concretament al
treball de laboratori que es realitza dins un museu amb el material
arqueològic: inventari, classificació raonada i conservació a través d’una
activitat lúdica.
El taller es divideix en tres parts:
- Presentació en power point sobre la disciplina arqueològica i la història de
l’illa relacionant cada etapa amb un tipus de material arqueològic.
- Divisió de l’alumnat en diferents grups. Cada grup treballarà amb el
material arqueològic d’una caixa intentat classificar-lo segons les premisses
donades a través del power point.
- Posada en comú de la feina amb el moble estratigràfic.
Objectius
- Apropar-nos de manera general a la història de la nostra illa i a les
diferents fases històriques que la conformen.
- Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines
utilitzades en la disciplina arqueològica.
- Aprendre a identificar i diferenciar els objectes arqueològics a partir
de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents
etapes històriques.
- Apropar-nos a la prehistòria i la història de l’illa a partir dels objectes.
- Apropar-nos a la feina arqueòlogica com a mètode d'investigació del
passat.
- Interpretar les societats del passat a partir dels objectes.
- Aprendre quines feines fan els arqueòlegs i arqueòlogues dins el museu.


Continguts
Conceptes:
Aprendre a diferenciar a través dels objectes arqueològics les etapes
històriques que conformen la història de la nostra illa.
Aprendre quins són els objectius, el procés i les eines utilitzades en el
mètode arqueològic.
Aprendre com s’analitzen les dades obtingudes a una excavació
arqueòlogica.
Mostrar als infants el treball de laboratori que es fa en la recerca
arqueològica.
Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les
que pertanyen.
La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les
diferents etapes històriques que representen. Com podem reconèixer
els objectes i la seva adscripció cronològica a partir de les seves
característiques físiques.
Aplicar els coneixements apresos a partir de les qüestions plantejades
en el moble estratigràfic.
Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història.
Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.

Procediments:

Actituds:
Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni com a eina pel
coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
Fomentar la consciència patrimonial.
Promoure la interacció entre el museu, el professorat i l'alumnat a
partir de la participació activa i ordenada als tallers.
Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula i dins una
feina en grup.
Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
Fomentar el museu com un espai d'aprenentatge i oci on tots hi tenim
cabuda.
Promoure la interacció entre el guia i l'alumnat a partir de la
participació activa i ordenada a les explicacions.
Fomentar el bon comportament fora de l'espai aula i el respecte cap a
persones externes.
Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats i la riquesa arqueològica i històrica de la que disposa la
nostra ciutat.
Metodologia
Abans:
No es recomana cap feina prèvia
Durant:
El taller es desenvoluparà a Can Saura i tindrà una durada de 1’5 hores.
Es dividirà en 4 parts:
- Presentació del guia i de Can Saura com a equipament museístic.
- Presentació en format power point sobre la disciplina arqueològica i
les diferents etapes que conformen la història de l’illa.
- Divisió de l’alumnat en grups i treball de cada grup amb una caixa
d’objectes arqueològics per dur a terme la classificació dels mateixos.
- Posada en comú de la feina amb el moble estratigràfic.

Després:
Possibilitat de dur a terme altres tallers del museu, prèvia sol·licitud-
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
 ordinador, projector
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de la setmana en horari de 8 a 13:00h El taller té una durada de 1’5 hores.