Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. PIXEL HACKERS. Una aventura robòtica

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Carles Carnitrot  

 4-Educació de qualitat. 9-Indústria, innovació i infraestructures 11-Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció
En un món on la seriositat ha fet que les rialles es trobin a punt d’extingir-se, un petit grup de hackers amb els seus coneixements de Robòtica són l’última esperança per recuperar els somriures. Per aconseguir-ho caldrà que la classe s’uneixi als Pixel Hackers!
Objectius
- Mostrar les possibilitats de la Robòtica Educativa com a eina d'aprenentatge transversal en les competències STEAM (acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) mitjançant un projecte pràctic dividit en 2 sessions.

Continguts
Conceptes:
- Mostrar les possibilitats de la Robòtica Educativa
com a eina d'aprenentatge transversal en les competències STEAM
(acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i
Matemàtiques) mitjançant un projecte pràctic dividit en 2 sessions.

Procediments:

Actituds:
-Treball en equip
-Creativitat
-Relació saludable amb la tecnologia
Metodologia
Abans:
Es facilitarà tota la informació prèvia
necessària per a garantirel desenvolupament de les 2 sessions.

Durant:
La sessió serà totalment pràctica, treballant de forma col·laborativa en grups reduïts i després compartint els resultats amb la resta de la classe sobre un mapa de menorca de grans dimensions (on posarem a circular els diferents robots
construïts i programats)

Després:
El projecte deixa una porta oberta per a reflexionar sobre el paper dual que la tecnologia té a la nostra societat, ple d’oportunitats i amenaces segons l’ús que en fem d’ella.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Robots Educatius 
Projector 
Observacions
-Una segona sessió permetrà aprofundir en els aspectes fonamentals de la Robòtica Educativa i l’alumnat podrà interioritzar-los millor i consolidar-los. En funció de les necessitats del centre, les 2 sessions poden ser consecutives. - Les auless que així ho desitgin podran emprar els chromebooks de l’alumnat o del centre. En cas de no disposar-ne o amb els grups de primer cicle de Primària, els dispositius electrònics els portarà el tallerista (tot plegat ho concretarem a les converses prèvies a les sessions amb cada centre).