Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. COLUMNES I DÉUS. MUNTAM UN RECINTE DE TAULA!

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim, 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4. Educació de qualitat
Descripció
El taller consisteix en una petita explicació sobre els recintes de taula
menorquins ( construcció, significat, activitats que s’hi realitzaven en el seu
interior) a una de les sales del Museu i el posterior treball a partir d’una làmina i
recursos plàstics per el·laborar un recinte de taula a l’estil «pop up»
El Museu hi posa tot el material necessari pel l’execució del taller.
Objectius
Donar a conèixer la prehistòria menorquina: les fases, les formes de
vida, les característiques i alguns elements de la cultura material.
Conèixer els recintes de taula menorquins i les seves principals
característiques arquitectòniques, significats, ús...
Saber diferenciar diferents monuments i adscriure’ls a la etapa històrica
a la que pertanyen.
Fomentar la creativitat dels infants mitjançant la part pràctica del taller
Convertir el taller en una eina per als docents que tractin el tema de la
prehistòria de l'illa.
Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina pel coneixement del
passat.
Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
Apropar-nos a la Menorca Talaiòtica.


Continguts
Conceptes:
- La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure,
cultura material...
-L'arqueologia com a ciència i eina per al conèixer el passat.
-Conèixer i identificar els recintes de taula de l’illa i les seves
característiques.
-La taula: què representa?
-Com es construeix un recinte de taula i els seus elements?
-Què hi feien a l’interior els talaiòtics?: usos
-Deús talaiòtics
-El comerç
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Apropar l'alumnat a l'eix cronològic i al període del Talaiòtic Final.
-La candidatura de la Menorca Talaiòtica

Procediments:

Actituds:
-Fomentar el coneixement i l’estima vers la prehistòria de l’illa.
-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-Fomentar la creativitat de l'alumnat.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir
de la informació donada i el treball desenvolupat.
-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i
diversió i crear sinergies.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica de la prehistòria menorquina o la prehistòria en general.
Durant:
La sessió té una durada d’una hora i es realitza a Can Saura.
El taller disposa de 2 parts diferents:
Part teòrica: Explicació sobre l’etapa del Talaiòtic Final i els recintes de
taula a una de les sales del Museu
Part experimental: Elaboració d’una làmina a través de diferents
recursos plàstics que permetran la creació d’un recinte de taula a cada
fillet o filleta a l’aula didàctica del Museu.
El Museu aporta tot el material necessari per poder realitzar el taller.

Després:
Possibilitat de realitzar altres tallers relacionats amb la prehistòria que
ofereix el Museu.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
 Ordinador, projector
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13 h. El taller pot tenir una durada màxima d'una hora i mitja.