Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. DE IAMO A CIUTADELLA. UN PASSEIG PEL CENTRE HISTÒRIC

Sessions: 1
Lloc: Centre històric, punt de trobada davall la porxada de l'Ajuntament
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4. Educació de qualitat
Descripció
Visita guiada dins el nucli antic de Ciutadella. Es
realitzarà un recorregut per diferents carrers i places del centre històric, parant
atenció a l’urbanisme i als edificis més emblemàtics. Així, a través del
recorregut, veurem com Ciutadella ha anat canviant al llarg del temps i
repassarem diferents moments històrics importants per a la ciutat que han
contribuït al seu aspecte actual.
Objectius
Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, les diferents etapes
històriques que han marcat la fisonomia de Ciutadella.
Reconèixer la ciutat com un organisme viu, que ha sofert canvis al
llarg de la seva història.
Descobrir el lloc on es situaven edificis importants en èpoques
anteriors a l’actual.
Exercici de descobriment i orientació a través dels carrers que
actualment conformen el centre històric.


Continguts
Conceptes:
-La història de la nostra ciutat.
-El concepte de centre històric
-L’origen de Ciutadella.
-La importància de la muralla en la fisonomia del centre històric.
-Les característiques arquitectòniques dels principals edificis que hi
són presents.
-Alguns episodis històrics que han configurat la ciutat actual: època
romana, època islàmica, la configuració a partir de la muralla...
-Reconèixer els principals carrers i edificis del centre històric.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-L’urbanisme de la ciutat.
-Apropar-nos a la línia del temps de Menorca.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre
històric.
-El respecte i valor patrimonial del centre històric com a part
important de la nostra història.
-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions
dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El museu més enllà de l’edifici que el conté.
-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir
de la informació donada i el treball desenvolupat.
-Fer que el coneixement de la història es converteixi en una
experiència divertida.
Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia. Es tracta d’un taller de descoberta.
-Presa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes històrics en els que es centrarà la visita per tal que
aquesta sigui el màxim de profitosa per l’alumnat.

Durant:
La sessió consistirà en un recorregut pel centre històric. Al llarg del
recorregut ens anirem aturant a diferents indrets per tal d'explicar-hi
conceptes clau.
L'itinerari s'iniciarà a l’Ajuntament i acabarà a la plaça de la Catedral i
el recorregut tindrà una durada de una hora i quart o hora i mitja.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13 h. El taller té una durada d’una hora i quart o hora i mitja.