Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. EL NURALAGUS Y EL MYOTRAGUS. DESCOBREIX EL CONILL GENGANT I LA CABRETA DE MENORCA

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim, 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4. Educació de qualitat
Descripció
El taller es desenvoluparà a Can Saura on es visitarà la sala de la línia del
temps. Allà a través de diferents recursos didàctics s’explicarà el que sabem
d’aquests dos animals que van viure a l’illa abans de l’arribada dels primers
humans. Així explicarem qui foren els seus descobridors, les seves
característiques físiques i la seva desaparició. Una volta feta la petita
explicació teòrica anirem a l’aula didàctica on reproduirem un dels dos animals
a partir de recursos plàstics.
Objectius
Aprendre sobre la fauna prehumana de Menorca.
Aprendre sobre les característiques físiques del Myotragus i del
Nuralagus.
Conèixer com era l’illa abans de l’arribada dels primers pobladors.
Conèixer els descobridors d’aquestes dues espècies fòssils.
Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear
una imatge mental dels nostres avantpassats i de la fauna que vivia a
l’illa abans de l’arribada dels primers humans.
Apropar-nos a la línia de temps: les etapes generals de la prehistòria.
Aconseguir que els infants experimentin amb la seva creativitat i
imaginació.


Continguts
Conceptes:
-El Myotragus i el Nuralagus característiques físiques.
-Com era Menorca en temps de la fauna prehumana.
-Els descobridors d’aquestes dues espècies fòssils.
-Diferències entre les cabres actuals i el Myotragus.
-Diferències entre els conills actuals i el Nuralagus.
-La desaparició d’aquestes dues espècies.
-Aprendre sobre la fauna prehumana de l’illa.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats i de la fauna prehumana que habità l'illa.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la creativitat.
-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir
de la informació donada i el treball desenvolupat.
- La conscienciació patrimonial
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia, és un taller de descoberta.
Durant:
El taller es divideix en diverses parts:
-Presentació del tallerista.
-Visita a la sala de la línia del temps de Can Saura per
descobrir el Nuralagus i el Myotragus.
-Experimentació. A la sala didàctica de Can Saura els fillets
i filletes reproduiran un dels dos animals a partir de
diferents recursos plàstics

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 9 a 13 h. El taller té una durada d’una hora.