Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. L'ARMARI DEL MUSEU I LA LÍNIA DEL TEMPS

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim, 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4.Educació de qualitat
Descripció
Taller de descoberta de la sala de l’armari del Museu. A partir d’una breu
explicació sobre la línia del temps i les diferents etapes de la història de
Menorca els fillets i filletes hauran de descobrir la funció d’alguns dels objectes
exposats a la sala de l’armari del Museu. Una volta descoberts hauran de
col·locar-los en una línia del temps, cada objecte a l’època en que fou construït i utilitzat
Objectius
Apropar-nos a la història de l'illa i especialment a la de Ciutadellla.
Conèixer Can Saura, el nou Museu de Ciutadella.
Conèixer les funcions que fan els museus.
Parar atenció als principals episodis històrics que han marcat la història
de Ciutadella.
Conèixer diferents objectes que tenim exposats a la sala de l’armari del
Museu: característiques, funció, etapa històrica...
Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats i presents en el
Museu.
Aprendre el funcionament d’una línia del temps.
Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
Potenciar la conscienciació patrimonial.
Entendre que el museu forma part de la vida i del teixit urbà de la ciutat
Convertir el museu en un lloc d’aprenentatge per les diferents etapes
escolars.
Convertir el museu en un lloc de trobada entre alumnat, professorat i
experts.
Fomentar la curiositat de l'alumnat per les peces exposades al Museu i
per la seva funcionalitat.


Continguts
Conceptes:
-El museu com a espai d'aprenentatge.
- L'eix cronològic de la història de l'illa.
-Com funciona una línia del temps?
-La prehistòria de l’illa.
-La història i evolució de Ciutadella com a ciutat en les diferents
etapes històriques.
-Aprendre les principals característiques de les diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-Menorca com a cruïlla de cultures.
-Els objectes com a font de coneixement històric.

Procediments:

Actituds:
-La conscienciació patrimonial.
-La curiositat pels objectes que s’exposen al Museu i per les etapes
històriques de l’illa.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El museu com un espai viu, de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-Les sinergies entre l’alumnat, el museu i el professorat.
-El museu com a institució defensora del patrimoni i que custodia els
béns patrimonials del municipi.
Metodologia
Abans:
No cal fer cap feina prèvia.
Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió que es farà a
Can Saura.
La visita constarà de dues parts:
-Visita a la sala de la línia del temps del Museu on explicarem el funcionament general d’aquesta i explicarem les diferents etapes històriques de l’illa.
-Visita a la sala de l’armari del Museu on realitzarem la recerca dels diferents objectes i omplirem fitxes sobre els mateixos. Per acabar col·locarem cada objecte a l’etapa
històrica corresponent de la nostra línia del temps.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
La visita es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 9 a 13 h. La visita té una durada màxima d’una hora i quart o hora i mitja.