Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. L'ART DEL PALEOLÍTIC

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim, 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4. Educació de qualitat
Descripció
El taller vol fer una primera aproximació a les
tècniques i motius de l'art rupestre, concretament a l’art del paleolitic.
L'activitat es divideix en dues parts:
o Una primera on, a partir d'un Power Point, ens aproparem a l'art
rupestre i concretament al del paleolític: moment històric en què
es desenvolupà, tècniques, motius, significat...
o Una segona part d'experimentació on l'alumnat elaborarà la seva
pintura rupestre a partir dels conceptes explicats.
Objectius
Aprendre sobre la manifestació artística a la prehistòria.
Aprendre com era la vida durant el paleolític
Mostrar a l'alumnat les principals tècniques i característiques d'aquest
primer art.
Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear
una imatge mental dels nostres avantpassats.
Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
Apropar-nos a la línia de temps: les etapes generals de la prehistòria.
Aconseguir que els infants experimentin amb tècniques de pintura
diferents


Continguts
Conceptes:
-L'art rupestre: que és, quan es desenvolupa.
-Aprendre com vivia la gent que va pintar aquest art: el paleolític
-Les principals tècniques i representacions d'aquest art.
-Els significats d’aquest art.
-Aprendre quins animals existien durant la darrera glaciació
-Fomentar el coneixement de la prehistòria més enllà de l’illenca.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats a l'alumnat.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la creativitat.
-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir
de la informació donada i el treball desenvolupat.
-La conscienciació patrimonial.
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia, però es recomana incloure l'activitat
dins l'estudi de la prehistòria o dins l'estudi de l'art com a
disciplina artística.

Durant:
El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una
hora i mitja.
El taller es pot realitzar a Can Saura o bé a l’espai aula
Es divideix en diverses parts:
-Presentació del tallerista.
-Projecció del Power Point sobre l'art rupestre
-Experimentació. A partir del material aportat pel Museu, es
practicarà la tècnica de l’art rupestre.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
 ordinador, projector
Observacions
El taller es pot fer a Can Saura o bé, a l'espai aula, prèvia comunicació amb el professorat. El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13h. El taller té una dura d’una hora o hora i mitja ( depèn del grup).