Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Protectora Animals Ciutadella  

 L'objectiu principal és que els fillets i filletes aprenguin a ser responsables amb els animals que tenim al nostre càrrec. Que entenguin que depenen de nosaltres al 100% i que per tal motiu hem de tenir cura d'ells. Explicar diferència entre protectora i canera. Explicar com evitar els abandonaments, què passa quan un animal és abandonat, la importància de l'adopció. El greu problema de superpoblació i com evitar-ho mitjançant l'esterilització. Què és el microxip i per a què serveix, etc.
Descripció
S'intercalen explicacions dels diferents conceptes amb vídeos audiovisuals que ajudaran a l'alumnat a entendre millor els conceptes.
També portarem un o dos cans rescatats al final de la classe perquè puguin conèixer en persona algun dels casos.
Objectius
Donar visibilitat a la situació actual d’abandonaments. Fomentar les adopcions i conscienciar envers al maltractament animal.

Continguts
Conceptes:
Que és la Protectora?
Cóm és la canera?
L'Esterilització.
Per què adoptar?
Què hem de fer abans de tenir un animal?


Procediments:

Actituds:
Empatia envers als animals, sobretot aquells que viuen amb nosaltres i en el nostre entorn.
Metodologia
Abans:
Ens seria de gran ajuda que el professorat expliqui als fillets i filletes que la Protectora és una entitat sense ànim de lucre formada per voluntaris que dediquen el seu temps lliure i esforços en ajudar als animals abandonats. Per implicar a l'alumnat en col·laborar aportant el seu gra de sorra, es pot posar una capsa per recaptar menjar (principalment pinso de moix, llaunes...) per donar al animals del refugi, cases d'acollida i de colònies.
Durant:
Estarem una hora a classe amb el projector explicant diferents conceptes i mostrant diferents vídeos per reforçar el que s'explica per així l'alumnat ho integri molt millor.
Un poc abans de finalitzar el taller vindrà un o dos cans a fer una breu visita als fillets i filletes.

Després:
Si es vol, és pot sol·licitar visitar el centre d'acollida d'animals de Ciutadella per acabar d'arrodonir el taller.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 USB
 Ordinador
 Projector amb so
Observacions
Necessitem projectar videos mitjançant USB, que portarem nosaltres, per connectar a l'ordinador de l'aula i projector amb so.