Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. AGRESSIVITAT I VIES PER A CANALITZAR-LA

Sessions: 3
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Pilar Camps Gómez  

 - Salut i benestar
Descripció
És un treball preventiu en relació a la gestió de l’agressivitat, entesa com a energia vital que ens impulsa cap a la vida i com aquesta es pot convertir en energia destructiva si no la sabem canalitzar.
A través de dinàmiques de grup i propostes individuals, vivenciarem diferents recursos que ens poden ajudar a alliberar tensió continguda d’una manera sana i explorarem habilitats socioemocionals per a fomentar la confiança en el grup.
Objectius
- Reconèixer i validar les emocions per a contribuir al benestar personal.
- Desenvolupar hàbits sans de relació amb un/a mateix i els altres.
- Afavorir l'autoregulació emocional.
- Conèixer i identificar diferents recursos que ajuden a expressar l’energia agressiva.
- Adquirir «maleta de recursos» per seguir reforçant a casa i a l’aula (PDF).
- Fomentar habilitats socioemocionals al grup aula.Continguts
Conceptes:
- Agressivitat com a força vital.
- Validació i gestió emocional.
- Cooperació en grup.


Procediments:

Actituds:
- Coneixement d'un/a mateix i dels altres.
- Confiança d'adaptació al canvi.
- Respecte, convivència i voluntat.
- Llenguatge inclusiu i adaptat a les edats.
Metodologia
Abans:
Envio un document amb una proposta prèvia per l’alumnat.


Durant:
1. A través d’un conte ens endinsarem en la reacció agressiva que podem mostrar en determinades ocasions i les conseqüències que això pot comportar.

2. Compartirem reflexions en grup entorn a l’agressivitat, enfocant la importància de visibilitzar-la i vivenciarem una “maleta de recursos” que ens pot ajudar a alliberar tensió continguda d’una manera sana.

3. A través d’una dinàmica de grup, es donarà l’espai per a que individualment puguin compartir el dibuix (proposta prèvia) i es convidarà al grup a donar suport a la resolució del conflicte.

tancarem el taller compartint l’aprenentatge de l’experiència.


Després:
- Valoració del taller amb l'acompanyant de referència.
- Enviar via mail a l’alumnat, la «maleta de recursos» per donar seguiment al treball.
- Compartir recursos per a crear un espai dins l’aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador, projector i altaveus
Argila per modelar i 3 diaris vells 
Observacions
1. La metodologia de treball estarà adaptada segons l’edat del grup. 2. L'argila per modelar ha de ser d'una peça per cada filleta o fillet. 3. Els 3 diaris vells seran per tot el grup.