Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. NAVETES I CERCLES. LA CASA A LA PREHISTÒRIA MENORQUINA

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4.Educació de qualitat
Descripció
El taller consisteix en l’elaboració de forma individual, a partir de fang i a petita
escala, d’un dels models de casa que coneixem de la prehistòria menorquina.
Activitat que es desenvolupa al centre educatiu i té una durada d'una hora.
El Museu Municipal hi posa el fang.
Objectius
Donar a conèixer la prehistòria menorquina: les fases, les formes de
vida, les característiques i alguns elements de la cultura material.
Conèixer els diferents tipus de cases que actualment s'han
definit per la prehistòria menorquina.
Caracteritzar per una part les navetes d’habitació i per altra els cercles,
per tal de poder-los identificar en qualsevol jaciment arqueològic.
Saber diferenciar diferents monuments i adscriure’ls a la etapa històrica
a la que pertanyen
Convertir el taller en una eina per als docents que tractin el tema de la
prehistòria de l'illa.
Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina pel coneixement del
passat.
Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.


Continguts
Conceptes:
? La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure,
cultura material...
? L'arqueologia com a ciència i eina per a conèixer el passat.
? Conèixer i identificar els principals tipus de cases de la prehistòria
menorquina: les navetes d’habitació i els cercles.
? Identificar les característiques arquitectòniques i espacials que
coneixem de cada tipus de casa (navetes i cercles).
? Saber diferenciar entre navetes d’enterrament i d’habitació a través
de l’arquitectura i la seva concepció espaial.
? Treballar l’etapa naviforme a l’aula a través d’una de les estructures
més característiques d’aquesta: les navetes d’habitació.
Treballar l'etapa del Talaiòtic Final a partir d'una de les estructures més característiques d'aquesta: els cercles
? Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
? Apropar els estudiants a l'eix cronològic.
? La candidatura de la Menorca Talaiòtica.

Procediments:

Actituds:
? Fomentar el coneixement i l’estima vers la prehistòria de l’illa.
? Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
? Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys i de les persones externes a l'aula.
? La conscienciació patrimonial.
? L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
? Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir
de la informació donada i el treball desenvolupat.
? Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i
diversió i crear sinergies entre el museu i els escolars.
? Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica
de la prehistòria menorquina o la prehistòria en general.

Durant:
La sessió té una durada d’una hora i es realitza al centre escolar. El
Museu aporta tot el material necessari per poder realitzar el taller.

Després:
Possibilitat de realitzar altres tallers relacionats amb la prehistòria que
ofereix el Museu.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
fang 
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.00 h.