Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. PACK DE PREHISTÒRIA

Sessions: 3
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim, 2 i poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4. Educació de qualitat
Descripció
-El paquet de prehistòria que ofereix el Museu està compost per
un conjunt de tres activitats diferents amb les quals es vol oferir
una visió global sobre la prehistòria de l'illa. El paquet vol
convertir-se en una eina pràctica per als docents que han de tractar
el tema de la prehistòria illenca.
-Les tres activitats que composen el pack són les següents:
-Visita a la part de prehistòria de Can Saura, Museu de
Ciutadella: aquesta activitat es desenvolupa a Can Saura i
té una durada d'una hora i mitja. L'activitat pretén apropar
l'alumnat a la prehistòria a través dels objectes exposats a
l’actual exposició de Can Saura.
- Taller de navetes i cercles. Activitat que es desenvolupa al
centre educatiu i té una durada d'una hora. El taller
consisteix en l’elaboració de forma individual, a partir de
fang i a petita escala, d’un dels models de casa que
coneixem de la prehistòria menorquina. El Museu
Municipal hi posa el material.
-Visita al poblat de Torre d'en Galmés: visita al jaciment de
Torre d'en Galmés, acompanyats per un guia del Museu.
La visita té una durada de tot el matí, durant el qual
visitarem els principals monuments del poblat. En aquest
cas, el centre haurà de posar l'autocar.
Objectius
-El paquet té com a principal objectiu donar a conèixer la prehistòria
menorquina: les fases, les característiques, els monuments, la cultura
material, les creences, la forma de vida...
-Convertir-se en una eina per als docents que tractin el tema de la
prehistòria de l'illa.
- Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina pel coneixement del
passat.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
-Apropar-nos a la Menorca Talaiòtica.
-Donar una visió global sobre els espais de vida i de mort documentats
durant la prehistòria menorquina.
-Poder estudiar « in situ» i a partir de les explicacions de personal expert
les principals construccions de la prehistòria menorquina.
- Aprendre de manera lúdica sobre la prehistòria de l’illa.


Continguts
Conceptes:
- La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure,
cultura material
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
- Conèixer i identificar els principals monuments de la prehistòria
menorquina.
- Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
- Apropar l'alumnat a l'eix cronològic.
- Espais de vida i de mort de la prehistòria menorquina.
-Reconèixer els diferents tipus de cases que actualment coneixem de
la prehistòria illenca.
- Estudiar l’arquitectura prehistòrica.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar el coneixement i l’estima vers la prehistòria de l’illa.
- Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
- La conscienciació patrimonial.
- Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir
de la informació donada i el treball desenvolupat.
- Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i
diversió i crear sinergies entre el museu i els escolars.
- Convertir el pack en una eina útil pels docents a l’hora d'enfrontar-se
al repte d’explicar la prehistòria illenca.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica
de la prehistòria menorquina o la prehistòria en general.

Durant:
El paquet de prehistòria està compost per diferents activitats i
l’ordre d’execució és el següent:
- Visita a la part de prehistòria del Museu: es realitza a Can
Saura i té una durada d'una hora i mitja. Aquesta primera
sessió es pot substituir per una xerrada al centre escolar
sobre la prehistòria illenca.
- Taller de navetes i cercles. Es realitza al centre educatiu i
té una durada d'una hora. El Museu hi posa el material.
- Visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés: es realitza
al jaciment alaiorenc i té una durada de tot el matí. El
centre hi ha de posar l'autocar. La visita a Torre d’en
Galmés pot substituir-se per una visita al poblat talaiòtic de
Montefí situat a Ciutadella i al que es pot arribar a peu o
amb bici.

Després:
Possibilitat de realitzar sols un dels tres tallers o dos, prèvia
comunicació amb el Museu.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Fang 
 autocar
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.00 h. En el moment de realitzar la petició del taller es convenient proposar tres dates diferents, una per a cada activitat que conforma el paquet. En el cas de la visita al jaciment de Torre d'en Galmés el centre escolar ha de posar l'autocar.