Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. QUÈ FA UN ARQUEÒLEG O ARQUEÒLOGA?APRENEM UN OFICI!

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim,2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4.Educació de qualitat
Descripció
Amb aquest taller volem apropar als més petits al treball que realitzen les
arqueòlogues i els arqueòlegs. Per fer-ho hem dividit l'activitat en dues parts:
-Una primera on a través d'una presentació, en format power
point, explicarem la feina que fa un arqueòleg o arqueòloga al
camp i també dins el laboratori del museu.
-A la segona part l'alumnat experimentarà la feina de l'arqueòleg o
arqueòloga: Provarem a excavar, netejarem objectes
arqueològics i els dibuixarem.
Objectius
-Apropar a l'alumnat al treball que fan els arqueòlegs i arqueòlogues i les eines que
utilitzen.
-Conèixer què és l'arqueologia i per a què serveix.
-Apropar-nos a la feina que és fa dins un museu.
-Apropar la història i l'arqueologia de manera divertida a l'alumnat.


Continguts
Conceptes:
-Què és l'arqueologia i per a què serveix.
-Quina és la feina que fan els arqueòlegs i arqueòlogues
-Quines eines utilitza l'arqueòleg i arqueòloga per a treballar.
-Com treballa l’arqueòleg/arqueòloga dins un museu.
-Què és fa amb el materials arqueològic dins un museu.
-Conèixer què és un museu i quina feina s'hi fa a dins.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

Procediments:

Actituds:
-El valor de la feina dels professionals de l’arqueologia.
-La importància de l'arqueologia per l'estudi del passat.
-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-La conscienciació patrimonial.
Metodologia
Abans:
No cal fer cap feina prèvia.
Durant:
-El taller es realitza en una única sessió que té una durada d'una hora i
mitja.
-Possibilitat de fer una aturada enmig del taller per berenar al pati del
Museu.
-L'activitat consta de diferents parts:
- La presentació del tallerista.
- Projecció d'una presentació per explicar la feina dels arqueòlegs i
les arqueòlogues
-Experimentació: Dividirem el grup en dos. Un primer realitzarà
l’excavació a petita escala mentre l’altre grup netejarà material
arqueològic. Després intercanviarem els grups. Per acabar
pujarem tots a dibuixar ceràmica arqueològica a l’aula didàctica.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers amb el Museu oferts a través del projecte
d’Obrint Portes.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
 Ordinador, projector
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 9 a 13.00 h. El grup pot berenar al pati del Museu enmig de la durada de la sessió.