Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. EDUCACIÓ VIÀRIA

Sessions: 3
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Policia Local  

 L'objectiu és que l'alumnat interioritzi coneixements sobre la correcta convivència dins la societat, en la qual, el transport i la mobilitat és un factor important. Així com també aprendre a identificar i reconèixer elements de trànsit, tant si van conduint o viatjant amb algun vehicle.
Descripció
Educació viària
Objectius
Aconseguir que l'alumnat agafi els conceptes claus per a circular i conviure dins la ciutat.

Continguts
Conceptes:
Coneixement dels senyals de trànsit i d’altres normes de circulació.
Procediments:

Actituds:
Fomentar els hàbits de comportament correctes a la via pública, ja sigui com a conductor, passatger, vianant.
Metodologia
Abans:
Realitzarem una petita entrevista amb els docents per tal de saber les necessitat de cada aula i si hi ha algun alumne/a amb necessitats especials.
Durant:
Es realitza el taller utilitzant la metodologia ROA.
Després:
Per part de l’escola s'ha de realitzar una anàlisi amb l’alumnat, per tal de veure els conceptes que han adquirit.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentacions, vídeos...Material policial (xiulet, armilla...)
 Disfresses
 Parc mòbil
 Suport tecnològic (ordenador, projector...)
Observacions
La disposició de calendari és quasi completa, mentre es garenteixin els mínims de personal a cada torn de guàrdia. La intenció és poder oferir 3 sessions per grup, una a cada trimestre, però es planificarà en funció de la demanda i la disponibilitat dels centres. La policia tot el material manco les velos que aniran a càrrec de l'alumnat. S'emprarà el parc mòbil i el suport digital per dins aula.