Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. SANT JOAN, ALGUNS CONCEPTES CLAU

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim, 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4. Educació de qualitat
Descripció
Taller de descoberta on es treballarà, a partir de diferents recursos didàctics
del Museu, alguns dels conceptes clau de les Festes de Sant Joan per tal que
els fillets i filletes coneguin l’origen de la festa i dels diferents actes que la
conformen, l’evolució de la mateixa al llarg del temps i els seus protagonistes.
Objectius
- Entendre que Sant Joan és una festa viva, que evoluciona.
- Apropar la història i l’origen de les festes de Sant Joan als infants.
- Conèixer els protagonistes de la festa: vestimenta, funcions...
- Conèixer els espais on es desenvolupa la festa i el perquè.
- Conèixer alguns actes que ja no es fan.
- Apropar les tradicions als infants.
- Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.


Continguts
Conceptes:
- L'origen de les festes de Sant Joan.
- La història de les festes de Sant Joan.
- Els actes que conformen la festa.
- Els protagonistes.
- L’ordre dels actes de les festes.
- El Dia des Be.
- Els jocs des Pla perduts.
- Entendre que Sant Joan és una festa viva, que ha anat canviant i
que pot seguir fent-ho en funció dels canvis de la societat.

Procediments:

Actituds:
- Fomentar l’estima vers les nostres festes.
- Fomentar el respecte cap a les festes de Sant Joan a través del
coneixement d'aquestes.
- Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
- Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
- La conscienciació patrimonial.
- L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
- El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
- El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la
informació donada i el treball desenvolupat.
- Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats
-Fomentar el debat sobre el futur de les nostres festes.
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia, es tracta d'un taller de descoberta
Durant:
-El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una
hora.
-El taller es realitzarà a Can Saura a l’espai didàctic on a
través de diferents preguntes anirem aprenent els conceptes
clau de per entendre les nostre festes.

Després:
Possibilitat de dur a terme una segona sessió a l’aula per tal de debatre
sobre la festa. En el cas que es vulgui fer, s’hauria d’acordar amb el
professorat una segona data per la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
 Ordinador, projector
Observacions
El taller esta pensat per fer-se durant el mes de juny, per tant el professorat haurà de demanar dates per aquest mes tot i que el programa Obrint Portes ja hagi finalitzat. Pel que fa a l’horari, pot fer-se qualsevol dia de la setmana de 8 a 13:00h