Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. TAST DE MUSEU. VISITA GUIADA A CAN SAURA

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim, 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 Nº4. Educació de qualitat
Descripció
Visita comentada a Can Saura, el nou museu de Ciutadella per tal de descobrir
les temàtiques que tracta i els objectes que s’exposen al seu interior.
Durant la visita es farà un recorregut per les diferents sales que conformen el
museu on s’explicarà breument la temàtica de cada sala.
Objectius
- Apropar-nos a la història de l'illa i especialment a la de Ciutadellla.
- Conèixer Can Saura, el nou Museu de Ciutadella.
- Conèixer les funcions que fan els museus.
- Parar atenció als principals episodis històrics que han marcat la història
de Ciutadella.
- Conèixer el passat més recent: oficis tradicionals i la vida al camp.
- Conèixer les festes de Sant Joan.
- Mostrar les principals característiques de les diferents etapes
històriques que marcaren el devenir de l'illa.
- Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per
l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
- Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
- Potenciar la conscienciació patrimonial.
- Entendre que el museu forma part de la vida i del teixit urbà de la ciutat.
- Convertir el museu en un lloc d’aprenentatge per les diferents etapes
escolars.
- Convertir el museu en un lloc de trobada entre alumNAT, professorat i
experts.


Continguts
Conceptes:
- El museu com a espai per a aprendre.
- La història del Museu de Ciutadella.
- El paisatge illenc.
- L'eix cronològic de la història de l'illa.
- La prehistòria de l’illa.
- La història i evolució de Ciutadella com a ciutat en les diferents
etapes històriques.
- Els espais de vida i de mort al llarg del temps de Ciutadella.
- Les funcions de qualsevol museu del món.
- 1558, l’any de sa Desgràcia.
- Les troballes de la Cova des Càrritx i des Mussol.
- Els oficis tradicionals del camp i de la ciutat.
- Les festes de Sant Joan.
- Aprendre les principals característiques de les diferents etapes
històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
- L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
- Menorca com a cruïlla de cultures.

Procediments:

Actituds:
-La conscienciació patrimonial.
- L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
- El museu com un espai viu, de tots, lúdic i d’aprenentatge.
- Les sinergies entre l’alumnat, el museu i el professorat.
- El museu com a institució defensora del patrimoni i que custodia els
béns patrimonials del municipi
Metodologia
Abans:
No cal fer cap feina prèvia, es un taller de descoberta.
Durant:
- La visita es durà a terme en una única sessió que es farà a
Can Saura.
- La visita constarà de dues parts:
-Presentació de la guia i del nou espai expositiu amb una
breu explicació sobre les característiques de Can Saura
com a edifici.
- Visita a les diferents sales que conformen el nou museu.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
La visita es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.00 h. La visita té una durada d’una hora i quart o hora i mitja.