Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. EL VIATGE, CONTE MUSICAT

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Escola Municipal de Música  

 ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.
Descripció
Presentació dels diferents instruments que hi intervenen i posterior explicació del conte "El Viatge", on cada personatge és un instrument diferent.
Objectius
.Conscienciar de la necessitat de cuidar el planeta des de la petita infància.
.Conèixer instruments musicals no tan habituals.


Continguts
Conceptes:
El canvi climàtic
La invasió dels plàstics

Procediments:

Actituds:
Respecte
Cohesió grupal
L’escolta atenta i respectuosa, mantenint sempre el silenci necessari en el desenvolupament de la sessió.
Metodologia
Abans:
Que l'alumnat vengui preparat per a l'escolta activa.
Durant:
.Que estiguin atents i atentes tant a tot el que és musical, com al conte i els valors que es volen transmetre.
.Que puguin participar demanant i comentant tot el que necessitin.

Després:
.Comentar amb el grup tota la història del conte i quines accions es veuen amb capacitat de fer per a cuidar el planeta i els animals.
.Opinar sobre els instruments que han vist i escoltat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 3 Cadires sense braços
 Sala gran
 Projector i ordinador amb entrada USB
Material per a la projecció i la interpretació 
Observacions
Els intruments que participaran a la sessió seran contrabaix, trombó, bombardí, oboè i corn anglès.