Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. IOGA, EINA DE SALUT, A L’ETAPA INFANTIL

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
Responsable/s
Raquel Moron  

 ODS 3 ODS 4
Descripció
El ioga dins l'aula infantil fa que junts puguem recórrer un camí d'autoconeixement a través de la pràctica i l'experiència de l'acció corporal.
Unim cos, ment i esperit de l'infant amb les seves emocions.
Es treballa el sistema nerviós de l'infant a través de la interacció amb un ambient de calma i serenor.
Quan millora la relació amb un/a mateix/a, millora la relació amb el món que l'envolta.
Objectius
Acompanyar per a millorar el desenvolupament funcional, motriu, cognitiu, neurològic, socioafectiu i emocional de l'infant.
Conquesta de l'autonomia personal i la consciència corporal, sempre respectant les necessitats de l'infant.
Poder arribar a la calma a través de l'abordatge corporal.
Afavorir la comunicació, l'expressió i la gestió de les emocions de l'infant.
Aprendre a conviure dins l'aula en un espai d'amor i de comprensió, acompanyant amb cura, llibertat i respecte a l'aprenentatge de cada infant.


Continguts
Conceptes:
- El coneixement del cos en l'àmbit segmentari i de manera global.
- Tot l'esquema corporal, els seus moviments i els diferents plans corporals.
- Reforçant el camí evolutiu d'anar cap a la conquesta de la verticalitat amb el contrast d'experimentar la vivència de l'horitzontalitat corporal.
- Sentim emocions i deixem un espai per ser expressades.
- Vivenciem la respiració natural que ens habita.
- Coordinem postures corporals amb cançons d'ioga per assolir la
calma i la relaxació de l'ambient de l'aula.

Procediments:

Actituds:
Actituds de participació lliure i de respecte de l'infant mateix i dels seus iguals.
Conviure en ambients de calma i relaxació i amb valors d'amistat i pau.
Conviure en temps de calma i amor dins les aules.
Conviure dins les aules, els ritmes naturals de la vida com a éssers humans.
Metodologia
Abans:
Preparem l'espai de l'aula amb un ambient de calma:
Eliminant els obstacles que interrompin l'atenció de l'infant, posem la música per ajudar els infants a entrar dins aquest ambient d'aturar, de calma, i des d'aquest respirar, es comparteix els moments d'anar col·locant tot el material de les imatges visuals que farem servir com a fil conductor per guiar la sessió.
Ens posem asseguts en cercle a terra, ens donem la benvinguda, fent una explicació prèvia del que es farà amb ajuda del material didàctic que hem col·locat.

Durant:
Donem continuació amb un RITUAL D'ENTRADA:
Començam a preparar el cos, identificant-lo de manera segmentària i global a través del sentit del tacte entrem a connectar amb un mateix.
Feim una respiració conjunta, cantam la vocal "o" a la vegada que la dibuixem a l'aire en l'espai que ocupem, creant un ambient de calma entre tots.
Passam al DESENVOLUPAMENT de la sessió:
Fem un escalfament de tot el cos i seguidament reproduïm corporalment, vivenciant tota la seqüència d'imatges visuals que s'han preparat i que són guiades de manera narrativa, inspirades en accions de la vida quotidiana de l'infant fins que arribem al final acabant amb una relaxació final.
I tanquem amb un RITUAL DE SORTIDA:
Tornant a asseure'ns en cercle a terra, compartint el que s'ha realitzat, feim una respiració i cantam de nou tots junts la vocal "o" per a tancar la sessió i, així, mantenir aquest estat de relaxació.

Després:
Mantenim aquest estat de calma i de relaxació, deixem aquest petit espai d'uns moments per deixar expressar el que demani el grup d'aula.
A continuació aprofitem per recollir tot el material didàctic que s'ha emprat i que es pugui tornar a col·locar l'aula com estava prèviament a l'inici de la sessió.
Deixant la proposta que si és possible, es doni l'oportunitat als cossos dels infants a què puguin experimentar una estoneta més el fet d'estar en contacte amb el terra, descalços per l'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Equip de música
Imatges visuals ioga 
Campanes tibetanes 
 Calcetins de psicomotricitat
 Aula o sala de psicomotricitat
Observacions