Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. CONEIX EL PUNT JOVE

Sessions: 1
Lloc: Punt Jove. planta baixa Annex IES JM Quadrado
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Punt Jove  

 ODS 3 Salut i benestar ODS 4 Educació de qualitat ODS 5 Igualtat de gènere
Descripció
Breu explicació introductòria dels serveis que ofereix el Servei Municipal de Joventut i dels diferents projectes que gestiona dins del camp de la recerca de la informació i de la dinamització juvenil.
Objectius
Donar a conèixer el Punt Jove i els serveis que ofereix; el punt d’informació i el Casal de Joves.

Apropar a la joventut de Ciutadella els diferents recursos municipals que tenen al seu abast.

Oferir als/les joves la oportunitat de conèixer de primera mà, diferents propostes que poden ser del seu interès.


Continguts
Conceptes:
Es vol donar a conèixer el servei com a un programa integral d’educació no
formal.

Procediments:

Actituds:
Des del Punt Jove es treballa l’educació en valors i les actituds de respecte, envers a la resta i a l’entorn que ens envolta, sempre potenciant la participació i interelació des de les activitats més quotidianes que es duen a terme.
Metodologia
Abans:
La tallerista prepara la sessió per a cada grup i es posa en contacte amb el professorat assignat.
Durant:
Durant la sessió es farà una presentació de l’equip de feina i dels
projectes que es duen a terme, així com una visita de tots els espais.
També s’aprofita per a fer una pluja d’idees de possibles propostes
d’activitats. Finalitzam amb una breu dinàmica.

Després:
Esperam rebre de nou als/ les joves participants en horari d’obertura.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Material fungible
 Presentació auidovisual
Observacions