Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. POR, ANGOIXA, ANSIETAT? QUÈ EM PASSA?

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Ruth Eliana Ocampo  

 
Descripció
En aquest taller es proposa una mirada integrativa de la salut mental, física i emocional on es podrà fer la diferenciació entre por, angoixa i ansietat per tal de comprendre la situació personal i dels cercles de persones properes alhora que se puguin identificar eines personals per afrontar-ne cada situació.
Objectius
1. Identificar les diferències entre por, angoixa i ansietat.
2. Reconèixer eines d’afrontament per a cada manifestació dels 3 conceptes explicats.
3. Aprendre a reconèixer les manifestacions de cada condició al cos, per tal de saber com cal afrontar-les.


Continguts
Conceptes:
- Reconèixement i diferenciació de les expressions de les emocions de por, angoixa i ansietat.

- Consciència corporal, com a vehicle d'expressió emocional i com gestionar-les.

- Identificació, en una mateixa i en les altres persones, de circumstàncies que requereixen d'intervenció o d'ajuda externa.

Procediments:

Actituds:
- Empatia.

- Autoconeixement.

- Autocontrol i gestió emocional.

- Autorespecte.

- Respecte.
Metodologia
Abans:
Preparar l’espai per tal de tenir contacte visual entre tot l'alumnat, el que facilitarà la comunicació.
Durant:
Es realitzarà una sessió activa/reflexiva d’explicació i exercicis que puguin deixar no tan sols la informació, sinó a l’experiència.
Després:
Es proposa un seguiment de les conclusions que l'alumnat expressi, tant de paraules, com a d’actituds i comportaments, per part del professorat, per acompanyar, facilitant la retroalimentació i reforçant la experiència del taller.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projecció de diapositivesOrdinador, projector
Audio de música per als exercicis que calguiAltaveus
 Paper i llapis
Observacions
Es recomana fer les dues sessions en dies diferents, encara que també es pot fer una sessió més llarga en un sol matí.