Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. CREA LA TEVA PRÒPIA EMPRESA

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca (Javier Merino)  

 4 i 8
Descripció
Conceptes generals i específics sobre com crear una empresa.
Objectius
Donar les pautes inicials a s'alumnat per a conèixer i generar interès sobre com tenir la seva pròpia empresa.

Continguts
Conceptes:
Empresa, economia, tipus de empreses, llicències, ajudes, seguretat social,
i agència tributària.

Procediments:

Actituds:
Interès, proactivitat, iniciativa, i emprenedoria.
Metodologia
Abans:
Preparació dels conceptes bàsics abans del taller.
Durant:
Xerrada i exposició. Consultes, dubtes, aclariments, i exemples dels casos explicats.
Després:
Documentació de consulta i possibilitat de contacte amb la nostra entitat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Projector
Fulletons 
Observacions