Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

:: PROPÒSIT D'OBRINT PORTES? ::

FINALITAT

Com a CIUTAT EDUCADORA  tenim una tasca compartida entre la família, l'escola i la comunitat. Des d'Obrint Portes comptam amb  un ric teixit de persones expertes que  aporten coneixements, sabiduria, experiència i contribueixen en la formació integral dels infants i adolescents, educant en valors humans; pautes de comportament saludables; respectant l'entorn natural; exercitant normes de convivència, gestió de  les emocions; descoberta i desenvolupament de talents i passions... Convertint-se amb referents  adults positius que acompanyen al creixement individual i col·lectiu dels més petits de la ciutat.

COMPROMÍS DEL CENTRE

Els tallers  executats s'integraran en la programació d’aula i seran continguts a treballar durant el curs escolar. 

El centre es compromet a:

1. Valorar l’oferta de l'Ajuntament.

2. Formular les peticions seguint les pautes i el calendari del programa.

3. Respectar la data i l'horari sol·licitat. En cas de canvi, se n’ha d’avisar el tallerista amb prou temps.

4. Preveure el temps de desplaçament, a més de la durada del taller.

5. Tenir el material i l’aula preparats.

6. Fer una feina prèvia amb l’alumnat sobre els continguts.


7.  El professorat estarà present i actiu durant la sessió.

8.   Avaluar amb l'alumnat totes les activitats realitzades després del taller.


9. Les figures de coordinació del centre avaluaran el programa general a final del curs. 

10. Assumir el cost dels desplaçaments.


COMPROMÍS DE L'ENTITAT i/o DE LA TALLERISTA

1. Confirmar les peticions i el calendari als centres un cop el servei d'educació les hagi aprovat.

2. Avisar el centre en cas de canvi de data, al més prest possible.

3. Contactar amb el professorat d'aula abans del taller per als preparatius de la sessió.

4. Avaluar l’execució dels tallers i el programa al final de curs.


COMPROMÍS DEL SERVEI D'EDUCACIÓ

1. Valorar, organitzar, publicar, finançar i presentar l’oferta educativa als centres, basant-se en els objectius municipals.

2. Recollir les demandes, aprovar-les i canalitzar-les cap a les especialistes.


3. Facilitar el treball entre centre educatiu i tallerista.

4. Fer el seguiment del programa i avaluar-lo globalment.