Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

::EMOCIONS, VALORS, DRETS, CIVISME, CONVIVÈNCIA::


Ciutadella de Menorca, Ciutat Educadora (1999), ratificada al 2020,; defensora dels Drets dels Infants té un compromís ferm des de fa 25 anys amb l'educació, entenent-la com a procés viu al llarg de la vida, d’aprenentatge integral i que va més enllà de l'escola.

Com Ajuntament i com a xarxa comunitària de serveis i especialistes esdevé imprescindible acompanyar i  capacitar, des de la petita infància, fins a la majoria d'edat,  en la gestió i el coneixement de les emocions,  la ment, el cos i  les relacions amb una/un mateixa/mateix, amb les altres persones i amb el seu entorn natural.

Es preten així, prevenir i avançar cap a la salut de les persones i de la ciutat. 

Obrint Portes, en aquest aniversari tan especial,  continua defensant aquests fonaments i vol contribuir per a una societat més saludable, evolutiva des de la garantia dels DRETS FONAMENTALS.


EMOCIONS, VALORS I CIUTADANIA

El civisme és  el motor per aconseguir una cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte, el diàleg, la tolerància i els valors democràtics.

Aquest objectiu de ciutat implica:

1. Compromís col·lectiu per a potenciar la cohesió social i el respecte amb la ciutat i l'entorn on vivim.

2. Respecte per les normes de convivència. 

3. Acompanyar, per part de les persones adultes, el món emocional, els sentiments i la capacitat de mirar cap endins dels infants i adolescents, per a què puguin concebre la vida de diferents maneres.


OBJECTIUS GENERALS

1.   Implicar la ciutadania en l'educació dels més joves des de la corresponsabilitat.
2. Prevenir comportaments i actituds patològiquès de risc, vulnerabilitat emocional i social, en la població infantil i juvenil.
3.  Millorar la convivència i les relacions ciutadanes, enfortir el sentit de pertinença a Ciutadella i cap a un compromís social elevat.
4.  Reduir els actes incívics, irresponsables, violents i de qualsevol tipus de discriminació.
5.  Establir lligams ciutat-escola en favor d'una ciutadania més sana i lliure.
6. Aconseguir una infància i una adolescència igualitàries, en drets, accés als recursos i vers les oportunitats posant l'accent en la perspectiva de gènere, les diferències socials, acadèmiques, culturals, racials,...

La ciutat és l’espai de convivència de tothom i per a tothom. És el lloc vital on vivim, estudiam, treballam, ens relacionam, ens desenvolupam i també on ens divertim. La ciutadania és la protagonista de l'avanç de Ciutadella i Obrint Portes vol sumar en aquesta consciència col·lectiva.