Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

:: AVALUACIÓ GENERAL DEL CENTRE ::

Centre:
Nom de la persona que coordina:

1. Estadístiques del centre
 
Nre. de sol·licituds introduïdes al web:
Nre. de tallers concedits al centre:
Nre. de tallers realitzats:
Nre. de tallers anulats per part del centre:
Nre. de tallers anulats per part de l'entitat:
Nre. de fulls d'avaluació emplenats:

2. Valoració del claustre sobre el desenvolupament del programa. S’han de destacar aspectes generals sobre metodologia, continguts, organització, expectatives cobertes
 
Valoració:

3. Valoració general sobre el funcionament del programa (terminis, organització, presentació de l’oferta, sistema de sol·licituds, sistema d’avaluacions...)
 
Valoracio:

4. Continguts a considerar per al proper curs
 
Valoració: