Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

:: AVALUACIÓ TALLERISTA ::

Us demanam que ens ajudeu a millorar el programa contestant aquest full d’avaluació abans de dia 9 de juny de 2023.

És un únic full per a tot el curs escolar; per tant, no s’haurà d’emplenar per a cada sessió, ni per grup, sinó en general per a valorar la feina executada i l'experiència del programa.
Tallerista:
Nom del taller:
Valoració general del desenvolupament de les sessions:

1. Valoració general de l’execució del taller segons la vostra opinió
 
El professorat d’aula ha estat present a totes les sessions?:
Heu pogut complir amb les activitats previstes a la fitxa?:
Heu treballat la sessió prèviament amb el professorat d’aula?:
El professorat ha fet una feina prèvia amb l’alumnat?:
S’ha previst una feina posterior amb l’alumnat per part del professorat?:
Els mitjans i la metodologia han estat adequats i adaptats al grup i a l’edat?:

2. Valorau el vostre treball i taller
 
Aspectes positius a consolidar:
Aspectes a millorar vers el desenvolupament o el contingut executat:

3. Valorau de forma general el funcionament general del programa
 
Articulació amb l’Ajuntament.:
Articulació amb les figures de coordinació del centre.:
Accés i treball amb el professorat de l’aula:
Accés a les sol·licituds del centre:
Sistema i presentació de l’oferta als centres:
Calendari del programa:
Altres propostes:

4. Altres observacions
 
Observacions: